Köpa fastighet i Spanien

Värt att veta när du köper fastighet i Spanien

Om en viss fastighet är intressant och du önskar köpa den, måste du betala en deposition och underteckna ett reserveringskontrakt. Fastigheten kommer då att tas bort från marknaden och nya sökningar kan inte hitta den. Om du vill reservera en fastighet rekommenderar vi att du uppdrar åt en advokat att sköta affären åt dig. Vi kan hjälpa dig med detta.  

Advokatens roll

Abogadon är en spansk advokat som bevakar dina intressen och säkerställer vad som är överenskommet och köpets innehåll. Advokaten kommer att förbereda ett köpekontrakt som ska signeras av dig och din avtalspart beträffande pris, tid för överföring av fastigheten med mera. Advokaten kommer att genomföra undersökningar på fastigheten angående eventuella skulder, skattetvister och utestående räkningar. Han kommer att förbereda köpebeviset – Escritura de Compraventa – som ska genomgå notariell process, samt justera eventuella skulder. 

Notarius publicus

Notarien, som är knuten till kommunen/staden, är ansvarig för att säkerställa det officiella värdet av fastigheten och se till att alla skatter har blivit betalda. När detta har skett kommer han att rekommendera att köpekontraktet skrivs under i hans närvaro, och han kommer att signera i Stadens namn. När detta är klart kommer Escritura de Compraventa att arkiveras i stadens lokala registreringskontor. 

Legala kostnader

I normalfall räknar man med en legal kostnad på 10 à 12 procent av köpepriset. Detta täcker skatter, advokater, notariatet och registreringskostnaden. 

 

 

 

 

Register for our latest properties
Register